Utforska PEAB: Bildspel Bildspel Karta Karta

Drift & underhåll

Peab underhåller bland annat Sveriges vägnät, röjer snö, sanerar klotter och sköter om grönområden. Se några av våra referensprojekt inom drift och underhåll.

Drift & Underhåll

Preem raffinaderi

Drift & Underhåll 2009 - pågående ca 30 Mkr/år Preem Raffinaderi AB Utförande entreprenad
På Preem raffinaderi i Göteborg och Lysekil sköter Peab bl.a. barmarksunderhåll, röjning, sopning, grönyteskötsel och vinterväghållning.
Läs mer om Preem raffinaderi

Drift & Underhåll, Linköping

Drift & Underhåll November 2010 - september 2015 86 Mkr Linköpings kommun Generalentreprenad med funktionsansvar
Vi utför drift och underhåll på entreprenad åt Linköpings kommun. Entreprenaden är ett av kommunens 7 upphandlade driftskontrakt och omfattar de centrala delarna av staden.
Läs mer om Drift & Underhåll, Linköping
EPiTrace logger