• Bild för sidan
  • Bild för sidan
  • Bild för sidan
  • Bild för sidan
  • Bild för sidan

Peab utvecklar nya Bara tillsammans med Svedala kommun

Underbara BARA – en plats för alla!

Visionen med utvecklingen av Bara bygger på en strävan att kunna uppnå det kompletta ”bosamhället”. Ett samhälle där människan i all sin olikhet står i fokus och där mångfald, valfrihet, närhet och service ges en central roll. Underbara Bara - en ”plats för alla”- där vi trivs!

Bakgrund
Vi är alla ”olika som bär”. Vi befinner oss i olika livssituationer som kräver olika behov och önskemål. 

Framtiden kommer – definitivt –  att visa på nya familjekonstellationer och vi kan redan idag konstatera att den traditionella definitionen på familjen har ändrats. Vi möter olika boendekrav efter hand som nya familjesituationer uppstår. Gifta, sambo, enbo, särbo, delsbo, svalbo, jobbo, generationsbo, tryggbo, mångbo, kollektivbo är några begrepp som smyger in i bostadsförsörjningsplanerna.

Med tanke på att vi också befinner oss i olika stadier i vår livscykel – vi är unga, medelålders och äldre – och att vi dessutom har olika önskemål om hur mycket ett boende får kosta, kan det ge en utopisk känsla att ge sig på uppgiften att skapa det ”kompletta” bosamhället. Klarar vi av att forma ett boende som är attraktivt för alla barn och ungdomar – även mina, dina och våra – har vi löst uppgiften.

Läs mer om nya Bara.