Utforska PEAB: Bildspel Bildspel Karta Karta

Peab utvecklar Varvsstaden i Malmö - här skapas en kontrastrik och levande stadsdel

I Varvsstaden möts Malmös historia och framtid. Det är i denna stadsdel, balanserandes på innerkanten av Västra Hamnen och Malmö City, som Peab tar sitt ansvar som samhällsbyggare och utvecklar en spännande stadsdel med fokus på hållbar stadsutveckling.

Från varvsmiljö till en urban och levande boendemiljö. Att omvandla det forna området som tidigare rymde Kockums, ett av världens ledande varv, är en spännande utmaning. Gamla varvsmiljöer ska möta modern arkitektur och Varvsstaden blir Malmös mest kontrastrika stadsdel. Här byggs bostäder, kontor och kommersiella lokaler sida vid sida. Här möter grönska och vatten genuin stadsmiljö. Här skapas utrymme för möten och rörelse men även en plats för stillhet och ro.

Precis som under Kockums tid präglas Varvsstadens urbana miljö på nytt av entreprenörsanda och innovationskraft. Även i framtiden kommer Varvsstaden att vara den naturliga platsen för aktivitet och kreativa samspel. Med Malmö Högskola och kreativa företag som grannar skapas nya nätverk och mötesplatser. Den första hyresgästen SVT flyttade in 2010 och våren 2012 flyttade Media Evolution City (MEC) in i fastigheten utmed Stora Varvsgatan. Detta är första steget till att skapa ett fysiskt mediecentra i Malmö och södra Sverige. Genom en fysisk mötesplats för små och stora medieaktörer från olika delar av mediesektorn kommer större mått av innovation, affärsutveckling och kompetensutveckling att uppnås.

Engagerat samhällsbyggande får människor att växa
När Peab, som ensam aktör, övertog området 2005 var Varvsstaden ännu ett oskrivet blad. Peab antog utmaningen och insåg snabbt att här fanns förutsättningarna att skapa något speciellt och annorlunda.

Den värdebaserade visionsbeskrivningen har arbetats fram tillsammans med Malmö Stad, och Varvsstaden blir en stadsdel där både mjuka och hårda värden värderas högt. En stadsdel är mer än bara hus och byggnader – en stadsdel är även vad som händer i och mellan husen, på gator och öppna ytor. Allt det som skapar upplevelser och inspiration och som ger attraktionskraft för boende, besökare och företag. Varvsstaden kommer att få både människor och samhälle att växa.

Hållbart och nyskapande
Med fokus på hållbarhet har Peab och Malmö Stad ett gemensamt mål – Varvsstaden ska bli en attraktiv stadsdel med en tydlig identitet inom hållbar och nyskapande stadsutveckling. Just nu pågår det intensiva arbetet med detaljplanen för området söder om SVT och MEC.

Var med och upptäck möjligheterna att bo och etablera i en stadsdel där arvet från varvet tillvaratas och möter modern arkitektur. Var med när Varvsstaden växer och utvecklas vidare.

Läs mer på www.varvsstaden.se.

Bildspel på Youtube

Bilder

Jobba på Peab

EPiTrace logger