Bild för sidan

Peab satsar på elbilar

Peab har som ett av de första företagen i Sverige börjat använda transportbilar med eldrift. Satsningen innebär att Peab bygger ut sin fordonspark med ännu fler elbilar och minskar företagets totala miljöpåverkan.

En viktig pusselbit i Peabs strävan att minska sin miljöpåverkan utgörs av fordonsparken. Inom den sektorn pågår ett ständigt förbättringsarbete.

– Vi har 800-900 förmånsbilar och 300-400 personbilar som går som arbetsfordon, berättar VD för Peab Bildrift, Klaus Stenzel. Därutöver har vi givetvis de större fordonen, både 2.500 lätta och åtskilliga hundra tunga lastbilar, med mera.

Allt fler inom Peab ställer frågor om fordonens miljöpåverkan, eller får i sin tur frågor från kunder och leverantörer. Det händer också allt oftare att kunder ställer krav på användning av miljöanpassade fordon.

– Som fordonsköpare är vi beroende av vad som erbjuds på marknaden. Vi strävar hela tiden efter så låg miljöpåverkan som möjligt och letar intensivt efter nya alternativ. Att bevaka utvecklingen är en viktig del av Bildrifts arbete.

Satsar på eldrift
Peab använder, som ett av de första företagen i Sverige, lätta lastbilar med eldrift. Bilarna är Renault Kangoos första elbilar i Sverige

– Fördelen med dessa bilar är att de är fullstora och i princip har samma prestanda när det gäller last och förarsäkerhet som motsvarande dieseldrivna fordon, förklarar Klaus. Enda skillnaden är räckvidden, som är begränsad till cirka 140 km, vilket räcker gott och väl i många fall. El har vi på alla våra arbetsplatser, så där dessa bilar placeras, får vi bygga laddstolpar.

– Utvecklingen av elbilar är fortfarande i sin linda och prisnivån är hög. Men redan inom tre år tror jag att det finns ännu bättre teknik att tillgå. Med ökat utbud kommer fler bilar att tillverkas och säljas och därmed kommer även priserna att sjunka på sikt. Jag tror att tiden nu är helt mogen att våga satsa!

Peab har redan såväl rena elbilar, som elhybridbilar i sin fordonsflotta, men de har hittills varit av mindre storlek. De har gjort störst miljönytta i storstäderna, där körsträckan blir relativt begränsad.

Alla typer av fordon
Internt ställer Peab allt högre miljökrav på sina förmånsbilar. Anställda får betala en fordonsmiljöavgift i form av löneavdrag om förmånsbilen släpper ut mer än 120 gram koldioxid per kilometer. Bilar med lägre utsläpp slipper miljöavgiften helt. Det lönar sig alltså för både Peab och den anställde att välja en bränslesnål bil. Även bilar som drivs av alternativa bränslen som etanol och gas slipper miljöavgift. Högsta utsläppsgräns för nya förmånsbilar är från 2012 satt till 160 gram koldioxid per kilometer.

– Vår ambition är att i alla lägen välja så låga utsläpp som möjligt, men vi måste hela tiden tänka in olika parametrar, som funktion, säkerhet, prestanda och inte minst ekonomi, säger Klaus. Arbetet är långsiktigt, eftersom bilarna rullar under ett antal år.  

Miljöarbete bedrivs även för de tunga fordonen och det innebär stora investeringar att följa miljökraven för dessa. Genom att välja högeffektiva dieselbilar kan dock utsläppsmängden av partiklar minskas.