Energieffektiva byggnader

Fokus på energieffektiva byggnader är numera stort, och olika energieffektiva koncept utvecklas ständigt. Idag utformas Peabs egenutvecklade bostäder som lågenergihus. Detta innebär att de kommer att använda endast 60-70 % av tillåten energi enligt  Boverkets föreskrifter för hus uppvärmda med fjärrvärme. Vid eluppvärmda  byggnader utförs de med ännu lägre energianvändning. Peab bygger också enligt några av de koncept som är branschgemensamma, t ex Passivhus och byggnader enligt Green Building.