Goda exempel

Goda exempel

Med ambitionen att bli Nordens Samhällsbyggare är det en självklarhet att bidra till samhällsutvecklingen. Det gör vi bland annat genom att utveckla lokala samhällen och aktivt stödja organisationer som gör ovärderliga insatser i samhället. 

Mentor Sverige är en ideell organisation som arbetar förebyggande för att ge ungdomar självkänsla och kraft att växa genom mentorskap. Syftet är att stärka dem i att fatta positiva beslut och välja bort våld och droger.