Bild för sidan

Miljö

Peabs ambition är att ta ansvar för sin miljöpåverkan längs hela värdekedjan. Vi fokuserar på att minska verksamhetens klimatpåverkan, att säkerställa en så materialeffektiv verksamhet som möjligt och att aktivt arbeta för utfasning av miljö- och hälsofarliga ämnen.