Bild för sidan

Miljö

Det strategiska miljöarbetet drivs och utvecklas nära produktionen som en integrerad del av Peabs verksamhet. För oss är väl etablerade rutiner och processer, medvetenhet om företagets påverkan och ett kontinuerligt utvecklingsarbete avgörande för att minimera vår negativa miljöpåverkan.