Utforska PEAB: Bildspel Bildspel Karta Karta

Förvärv av Annehem Fastigheter

På denna sida återfinns samlad information kring förvärvet av Annehem Fastigheter.

Skiljedom avseende lösenbelopp för aktier i Annehem Fastigheter AB
Skiljenämnden har fastställt lösenbeloppet för aktier i Annehem Fastigheter AB till 26,40 kronor per aktie. Om skiljedomen inte överklagas vinner den laga kraft den 7 september 2010, varefter lösenbelopp jämte ränta kommer att utbetalas.

Frågor om tvångsinlösenprocessen
Tingsrätten har utsett en God Man som skall företräda alla kvarvarande aktieägare i Annehem Fastigheter AB.
Samtliga frågor från kvarvarande aktieägare avseende tvångsinlösenprocessen kan därför ställas direkt till den Gode Mannen.

Kontaktuppgifter Gode Mannen:

Advokat Lars Nilsson
ENN Advokatbyrå HB
Strandvägen 47
114 56 Stockholm

Telefon 08-545 688 32
Telefax 08-545 688 39

e-post: lars@ennadvokatbyra.se 

Tvångsinlösenprocessen, dokumentation

Pressmeddelanden

 

2009-08-24 Peab har 99,6 procent av kapitalet i Annehem Fastigheter
2009-06-25 Peab fullföljer erbjudandet till aktieägarna i Annehem Fastigheter och förlänger acceptperioden 
2009-06-09 Peab AB offentliggör tilläggsprospekt 
2009-06-02 Fastställd utbytesrelation i Peabs erbjudande till aktieägarna i Annehem Fastigheter 
2009-05-20 Peab AB offentliggör tilläggsprospekt
2009-05-14 Peab AB offentliggör prospekt
2009-04-17 Peab AB lämnar offentligt erbjudande till aktieägarna i Annehem Fastigheter AB 

Skattefrågor

EPiTrace logger