Utforska PEAB: Bildspel Bildspel Karta Karta

Förvärv av Peab Industri

På denna sida återfinns samlad information kring förvärvet av Peab Industri.

Tvångsinlösenprocessen, dokumentation

Pressmeddelanden

 

2009-02-05 Peab har 98,1 procent av kapitalet i Peab Industri
2008-12-19 Peab har över 90 procent av kapital och röster i Peab Industri
2008-12-09 Peab fullföljer erbjudandet till aktieägarna i Peab Industri och förlänger anmälningsperioden
2008-11-28 Konkurrensverket godkänner Peabs planerade förvärv av Peab Industri
2008-11-25 Peab AB offentliggör tillägg till erbjudandehandling
2008-11-20 Peab AB offentliggör tillägg till erbjudandehandling
2008-11-10 Kommuniké från extra bolagsstämma i Peab AB (publ)
2008-11-10 Peab AB lämnar ett offentligt erbjudande till aktieägarna och konvertibelinnehavarna i Peab Industri AB 
2008-10-23 Kallelse till extra bolagsstämma i Peab AB (publ) 
2008-10-15 Peab AB avser kalla till extra bolagsstämma för beslut om att lämna offentligt erbjudande till aktieägarna i Peab Industri AB 

Finansiell historik

Skattefrågor

EPiTrace logger