Bild för sidan

Gemensam fakturaportal för byggbranschen

Byggbranschen lanserade den 1 september fakturaportalen eBuild, en portal där leverantörer till byggbolagen enkelt kan fakturera sina kunder i en gemensam e-tjänst. Bara de fyra initiativtagarna tar sammanlagt emot drygt 4 miljoner fakturor varje år.

Besparingen vid automatisering av stora delar av den processen kommer att ge omfattande effekter på såväl kostnader som kvalitet och miljö och är ett viktigt bidrag till arbetet med att öka produktiviteten i branschen.

För de små leverantörerna blir det en förenkling då de kan hantera fakturor till alla sina stora kunder på ett ställe och på samma sätt. De får tillgång till ett modernt och webbaserat faktureringssystem helt utan kostnad. En fördel för leverantörerna är att fakturan valideras och blir rätt från början, vilket gör att deras faktura hanteras i en automatisk process och blir betald i rätt tid.

- Det är unikt att vi gör något gemensamt för att skapa förutsättningar för en högre produktivitet i byggbranschen, säger Ulf Larsson, projektledare på NCC.

- När vi gör det enkelt för våra leverantörer blir det också till nytta för oss själva, när det nu inte längre finns något hinder, varken ekonomiskt eller tekniskt, att fakturera elektroniskt, säger Jan Svedman på Peab.

- Tillsammans gör vi det lättare för våra leverantörer att fakturera samtidigt som vi kan öka andelen elektroniska fakturor och då även säkerställa en högre kvalité. Detta ger en vinst för både kund, leverantör och är även helt rätt i dagens fokus på miljö, säger Sofie Avedal, Skanska.

Fakturaportalen kommer att finnas i alla nordiska länder och språk. Målgruppen är alla
leverantörer som inte har egna system för att skapa en e-faktura. För 2010 är målet att minst 2.000 leverantörer ska ha anslutits till portalen. Portalen nås på www.ebuild.se.

I steg 1 ansluts alla bolag inom koncernerna Beijer Byggmaterial, NCC, Peab och Skanska. I steg två, från september, kommer portalen att vara öppen för hela branschen. Portalen ägs av BEAst AB som är ett gemensamägt utvecklingsbolag för byggbranschen.

Kontaktperson för mer information:
Peter Fredholm, vd i BEAst AB: Telefon 070 663 32 19, e-post peter@beast.se