Bild för sidan

Märkning av fakturor

Fakturor som skickas till bolag inom Peabkoncernen ska innehålla obligatoriska uppgifter och märkning enligt våra krav. De fakturor som saknar obligatoriska uppgifter och märkning enligt våra krav returneras.

Kontakta beställaren av varan eller tjänsten för att få korrekt märkning enligt våra krav.

Bolagsnamn och Faktureringsadress

Fakturan måste vara utställd med mottagarens fullständiga juridiska namn (Peab-bolagets) och faktureringsadress.

Omvänd moms

Omfattas en faktura av omvänd moms måste det på fakturan anges texten: ”Omvänd skattskyldighet för byggtjänster gäller” och VAT-nr för det beställande Peabbolaget.

Skickas en faktura som omfattas av omvänd moms måste hela fakturan avse omvänd moms, d.v.s. vi kan inte hantera blandade fakturor där en del omfattas av omvänd moms och en del är momspliktigt.

Läs mer om omvänd moms.