Bild för sidan

Omvänd moms

Från den 1 juli 2007 ska omvänd skattskyldighet användas inom byggsektorn. Omvänd skattskyldighet för moms innebär att det är köparen och inte säljaren som ska redovisa och betala momsen till Skatteverket.

Omvänd moms gäller bara försäljning/köp av byggtjänster utförda i Sverige. Vilket innebär att fakturor för byggtjänster ska faktureras utan moms.
 
Två kriterier måste vara uppfyllda för att omvänd moms ska gälla

  1. Köparen är ett byggföretag. (Ett företag som mer än tillfälligt tillhandahåller byggtjänster)
  2. Tjänsten som utförs är en byggtjänst.

Omfattas en faktura av omvänd moms måste det på fakturan anges texten: ”Omvänd skattskyldighet för byggtjänster gäller” och VAT-nr för det beställande Peabbolaget.

Skickas en faktura som omfattas av omvänd moms måste hela fakturan avse omvänd moms, d.v.s. vi kan inte hantera blandade fakturor där en del omfattas av omvänd moms och en del är momspliktigt.

Mer information finns på Skatteverkets webbplats.