• Bild för sidan
  • Bild för sidan
  • Bild för sidan

Peab - Nordens Samhällsbyggare

Peab arbetar i tre länder i - Sverige, Norge och Finland. Som Nordens Samhällsbyggare tar vi ett brett ansvar, socialt, ekonomiskt och miljömässigt.

Vi lyssnar av samhällsfrågorna och bygger samhällen som människor vill bo och leva i. Vi skapar möjligheter för ungdomar att vara med och bygga samhället genom vårt engagemang i Peabskolan, integrationsprojektet TelgePeab, för att nämna några. Vi skapar boendekoncept för pigga pensionärer, där de själva får bestämma hur de vill bo.

Som Nordens Samhällsbyggare jobbar vi naturligtvis med internationell miljöklassning, men vi utvecklar dessutom egna klimatsmarta produkter. Till exempel Eco-paving – beläggningstekniker för lågtempererad asfalt som även skapar bättre arbetsmiljö för våra medarbetare

Vill du veta mer om vårt företag är du välkommen hit till vår webbplats peab.se där du kan läsa mer om våra projekt  och följa vårt fortsatta arbete som Nordens Samhällsbyggare.