Utforska PEAB: Bildspel Bildspel Karta Karta

Peabs bokslutskommuniké januari - december 2012

- 2012 var ett på många sätt utmanande år för Peab med hög produktionstakt samtidigt som vi haft en alltför svag lönsamhet. Dessutom har efterfrågan på den nordiska byggmarknaden mattats av under andra halvåret. Vårt huvudfokus är att med full kraft åtgärda lönsamhetsproblemen inom affärsområde Bygg och fortsätta översynen av koncernens omkostnader, säger Peabs koncernchef Jan Johansson.

  • Operativ nettoomsättning uppgick till 45.997 Mkr (44.015)
  • Operativt rörelseresultat uppgick till 1.002 (1.483). Resultatet har belastats med nedskrivningar om totalt 675 Mkr
  • Resultat per aktie uppgick till 2,47 (3,26)
  • Orderingången under året uppgick till 38.743 Mkr (37.986)
  • Orderstocken för Bygg och Anläggning uppgick till 28.056 Mkr (28.378)
  • Starkt kassaflöde i det fjärde kvartalet
  • Styrelsen föreslår en utdelning om 1,60 kr (2,10) per aktie, vilket motsvarar 65 procent (66) av årets resultat
EPiTrace logger