Utforska PEAB: Bildspel Bildspel Karta Karta

Peab gör nedskrivningar i Norge om 250 Mkr i det fjärde kvartalet och förändrar ledningen av affärsområde Bygg


Under det fjärde kvartalet 2012 har en översyn av Peabs norska byggverksamhet avslutats, vilket lett till omvärderingar. Översynen innebär att resultatet kommer att belastas med nedskrivningar av goodwill, av fordringar och tvister hänförliga till ett antal färdigställda projekt i Osloregionen samt av nedskrivningar av projektfastigheter. Totalt innebär detta en kostnad uppgående till 250 Mkr, vilken kommer att belasta affärsområde Bygg i det fjärde kvartalet.För att ytterligare möjliggöra ett ökat fokus på förbättrad lönsamhet inom affärsområde Bygg, har en uppdelning av ansvaret genomförts.


Vice VD Tore Hallersbo kommer från 1 januari 2013 att ansvara för den vidare utvecklingen av division Norge, Finland samt Speciella Projekt. Division Speciella Projekt kommer genom sin specialistkompetens att förstärka verksamheten i Norge genom hela produktionsprocessen.Koncernchef Jan Johansson övertar det direkta ansvaret för de svenska byggdivisionerna inom affärsområde Bygg.-        ”Vi har genomgått en tillväxtfas i Norge och utvecklat verksamheterna inom samtliga fyra affärsområden. Under hösten 2012 har vi haft fokus på genomförandet av den handlingsplan som ska leda till en långsiktig förbättring av lönsamheten och förstärker därför nu ledningen av och support till den norska verksamheten” säger Peabs koncernchef Jan Johansson.För ytterligare info, kontakta:Jan Johansson, koncernchef Peab 0431 89000Jesper Göransson, vice VD Peab 0733 371013Gösta Sjöström, informationschef Peab 0733 371010Informationen är sådan som Peab AB skall offentliggöra enligt lagen omvärdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.Informationen lämnades för offentliggörande den 21 januari 2013 kl 08.00


Dela på: Facebook Twitter LinkedIn

Presskontakt

Informationschef
Niclas Brantingson 0733-37 20 06 niclas.brantingson@peab.se

Peab i flera kanaler

Följ oss på:

Twitter Twitter Linkedin LinkedIn
Facebook    Facebook         Youtube   Youtube

Prenumerera

Pressmeddelanden
Kvartalsrapporter
Årsredovisningar

E-postadress


EPiTrace logger