Utforska PEAB: Bildspel Bildspel Karta Karta

Peab har fått uppdraget att bygga ut järnvägen på MälarbananPeab har fått uppdraget att bygga ut järnvägen på sträckan Barkarby-Kallhäll i projekt Mälarbanan. Detta är den första etappen i utbyggnaden mellan Tomteboda och Kallhäll i nordvästra Stockholm. Arbetet ska ske i utökad samverkan med Trafikverket och projektören Vectura.Beställare är Trafikverket och ordervärdet uppgår till 1,18 miljarder kronor.På den åtta kilometer långa sträckan skall Peab utföra mark- och spårarbeten för fyra nya spår, breddning av befintliga järnvägsbroar, ledningsomläggningar, stödmurar med mera.”Detta är ett viktigt projekt för infrastrukturen i Mälardalen och detta skapar en fortsatt stabilitet i regionen. Peab kommer här att nyttja sina erfarenheter och kompetens som utvecklats vid tidigare genomföra järnvägsprojekt”, säger Roger Linnér, affärsområdeschef Peab Anläggning.Arbetet ska påbörjas under våren 2013 och det beräknas vara klart under 2016.Mälarbanan går norr om Mälaren från Stockholm via Västerås till Örebro.För ytterligare info, kontakta:Bengt Johansson, regionchef Peab 0733 372666Gösta Sjöström, kommunikationschef Peab 0733 371010Informationen är sådan som Peab AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.


Informationen lämnades för offentliggörande den 7 februari 2013 kl 12.45

Dela på: Facebook Twitter LinkedIn

Presskontakt

Informationschef
Niclas Brantingson 0733-37 20 06 niclas.brantingson@peab.se

Peab i flera kanaler

Följ oss på:

Twitter Twitter Linkedin LinkedIn
Facebook    Facebook         Youtube   Youtube

Prenumerera

Pressmeddelanden
Kvartalsrapporter
Årsredovisningar

E-postadress


EPiTrace logger