Utforska PEAB: Bildspel Bildspel Karta Karta

Peabs utestående kundfordringar på NorthlandMed beaktande av den information som idag offentliggjordes av Northland angående företagsrekonstruktion vill vi upplysa om att Peabs utestående kundfordringar på bolag inom Northlandkoncernen uppgår till totalt ca 160 mkr, varav ca 70 mkr på Northland Resources AB som nu ansökt om rekonstruktion.Under rekonstruktionstiden erhåller Peab betalning för nedlagt arbete.För ytterligare info, kontakta:Jesper Göransson, finanschef Peab 0733 371013Gösta Sjöström, kommunikationschef Peab 0733 371010Informationen är sådan som Peab AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.Informationen lämnades för offentliggörande den 8 februari 2013 kl 9.45


Dela på: Facebook Twitter LinkedIn

Presskontakt

Informationschef
Niclas Brantingson 0733-37 20 06 niclas.brantingson@peab.se

Peab i flera kanaler

Följ oss på:

Twitter Twitter Linkedin LinkedIn
Facebook    Facebook         Youtube   Youtube

Prenumerera

Pressmeddelanden
Kvartalsrapporter
Årsredovisningar

E-postadress


EPiTrace logger