Utforska PEAB: Bildspel Bildspel Karta Karta

Peabs bokslutskommuniké januari – december 2012  • Operativ nettoomsättning uppgick till 45 997 Mkr (44 015)
  • Operativt rörelseresultat uppgick till 1 002 (1 483). Resultatet har belastats med nedskrivningar om totalt 675 Mkr
  • Resultat per aktie uppgick till 2,47 (3,26)
  • Orderingången under året uppgick till 38 743 Mkr (37 986)
  • Orderstocken för Bygg och Anläggning uppgick till 28 056 Mkr (28 378)
  • Starkt kassaflöde i det fjärde kvartalet
  • Styrelsen föreslår en utdelning om 1,60 kr (2,10) per aktie, vilket motsvarar 65 procent (66) av årets resultat”2012 var ett på många sätt utmanande år för Peab med hög produktionstakt samtidigt som vi haft en alltför svag lönsamhet. Dessutom har efterfrågan på den nordiska byggmarknaden mattats av under andra halvåret. Vårt huvudfokus är att med full kraft åtgärda lönsamhetsproblemen inom affärsområde Bygg och fortsätta översynen av koncernens omkostnader, säger Peabs koncernchef Jan Johansson.För ytterligare info, kontakta:Gösta Sjöström, kommunikationschef Peab 0733 371010Jesper Göransson, ekonomi/finanschef Peab 0733 371013Jan Johansson, VD Peab 0431 89329Se Jan Johansson och Jesper Göransson redovisa bokslutskommunikén på www.peab.seInformationen är sådan som Peab AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.Informationen lämnades för offentliggörande den 14 februari 2013 kl 07.00.


Dela på: Facebook Twitter LinkedIn

Presskontakt

Informationschef
Niclas Brantingson 0733-37 20 06 niclas.brantingson@peab.se

Peab i flera kanaler

Följ oss på:

Twitter Twitter Linkedin LinkedIn
Facebook    Facebook         Youtube   Youtube

Prenumerera

Pressmeddelanden
Kvartalsrapporter
Årsredovisningar

E-postadress


EPiTrace logger