Utforska PEAB: Bildspel Bildspel Karta Karta

Bostäder

Peab är en av Nordens största och mest kunniga bostadsutvecklare. Vi utvecklar och producerar flera tusentals trivsamma bostäder varje år, både egenutvecklade och på entreprenad.

Peabs kompetens ligger i att förstå hur och var människor vill leva och bo. Vår styrka är också att vi kontrollerar och kan hela processen - från markförvärv och utveckling till produktion och förvaltning. Som kund behöver du på så vis bara en kontakt - Peab.

I alla våra bostäder använder vi bra material och beprövade metoder. Att vi tar hänsyn till miljö- och energiaspekter i uppförandet av framtidens bostäder ser vi som en självklarhet.

Vi utvecklar också kontinuerligt nya kostnadseffektiva koncept för boende som alla utgår från vårt eget industriella byggsystem. Fördelarna med konceptbostäderna är de bidrar till lägre produktionskostnader och driftskostnader. Dessutom kan byggtiden i många fall kraftigt förkortas samtidigt som kvalitet och trygghet är intakt.

Exempel på våra koncept:

EPiTrace logger