Utforska PEAB: Bildspel Bildspel Karta Karta

Industriellt byggande

Industriellt byggda flerbostadshus syftar till att skapa kostnadsfördelar så att fler kan bo i nyproducerade lägenheter. Inom Peab arbetar dotterbolagen Peab PGS, Skandinaviska Byggelement och Lättklinkerbetong med industriellt byggande.

Peab PGS arbetar med industriellt byggande hela vägen från konstruktion till slutmontering. Alla standardiserade byggdelar tillverkas i Peab PGS's egna fabriker eller av samarbetspartners. Byggdelarna tas fram med varierande mått, och denna mångfald gör att vi kan erbjuda kostnadseffektiva lösningar.
Peab PGS bygger idag industriellt byggda hus från södra Sverige upp till Mälardalen. PGS står för Peab Gemensamma System.

Skandinaviska Byggelement är ett av landets ledande företag inom prefabricerade betongprodukter och utvecklar, konstruerar, tillverkar och säljer prefabricerade betongelement för bl.a. bostäder, kontor och industrier.

Lättklinkerbetong  tillverkar byggnadselement av betong med lättklinker inblandat. Lättklinker är ett rent naturmaterial och innehåller ingen formaldehyd eller radon, inte heller några allergiframkallande ämnen.

EPiTrace logger