Kundsamverkan

Kundsamverkan

Inom Peab har vi inga färdiga statiska kundsamverkansmodeller. Våra samverkansformer sker istället helt på kundens villkor och i linje med våra egna kärnvärden. För oss är varje kund är unik och därför baseras varje projekt på just dina behov, förutsättningar och önskemål.

Graden av engagemang från vår sida väljer du som kund, men om vi samverkar nära varandra redan tidigt i processen finns mycket att vinna. Då kan vi sänka och säkerställa totalkostnaden, förkorta och bättre precisera projekttiden och tillsammans kommer vi att utvecklas och lära av varandra.

Genom nära kundsamverkan vill vi skapa trygghet för dig som kund, och ett långvarigt, ömsesidigt förtroende oss emellan.