Utforska PEAB: Bildspel Bildspel Karta Karta

Förtroendeentreprenad

Förtroendeentreprenad är något som vi alltid har erbjudit våra kunder i Peab för att skapa så kostnadseffektiva lösningar som möjligt. Genom nära samverkan i tidigt skede av byggprocessen, sätter vi upp gemensamma mål och tar samstämmiga beslut utifrån dina önskemål och intressen. I en förtroendeentreprenad är det i detta första skede som du som kund är mest aktiv. Därefter sköter vi resten av processen.

I en förtroendeentreprenad, liksom vid partnering, används en väldefinierad,
verktygslåda som består av följande parametrar:

Workshoppar – före, under och efter projektet, i syfte att skapa gemensamma visioner och mål, verka för teambuilding mm.
Partneringledare –  fungerar som motor i samarbetet, leder workshoppar, diskussioner och utbildningar.
Partneringdeklaration – ett måldokument som arbetas fram gemensamt och undertecknas av workshopdeltagarna. Deklarationen täcker också de etiska aspekterna av samarbetet och distribueras till alla involverade i projektet.
Samarbete – tillsammans utarbetar vi bland annat mötesgenomförande
samt risk- och konflikthantering.
Öppenhet – total transparens i allt från inköp till ekonomisk redovisning.

Ladda ner broschyr

EPiTrace logger