Bild för sidan

Partnering

Partnering kallas ibland utökad samverkan, vilket är en bra beskrivning. Partnering kräver nämligen helhjärtad medverkan från två eller fler jämbördiga parter under byggprocessens alla delar. Engagemanget börjar dessutom tidigare än i konventionella samverkansformer. Till skillnad från en förtroendeentreprenad är du som kund därför aktiv inte bara vid uppstartsskedet, utan genom hela byggprocessen. 

Vid partnering, liksom i en förtroendeentreprenad, används en väldefinierad, verktygslåda som består av följande parametrar:

Workshoppar – före, under och efter projektet, i syfte att skapa gemensamma visioner och mål, verka för teambuilding m.m.
 
Partneringledare –  fungerar som motor i samarbetet, leder workshoppar, diskussioner och utbildningar.
 
Partneringdeklaration – ett måldokument som arbetas fram gemensamt och undertecknas av workshopdeltagarna. Deklarationen täcker också de etiska aspekterna av samarbetet och distribueras till alla involverade i projektet.
 
Samarbete – tillsammans utarbetar vi bland annat mötesgenomförande
samt risk- och konflikthantering.
 
Öppenhet
– total transparens i allt från inköp till ekonomisk redovisning.