Bild för sidan

Entreprenad

Peab bygger kommersiella och offentliga lokaler som kontor, köpcentra, skolor och sjukhus åt både privata, kommunala och statliga beställare samt industrilokaler.

Peab är ett av de största bygg- och anläggningsföretagen i Sverige och vi bygger även i  Norge och Finland. I alla våra projekt värnar vi om att arbeta i nära samverkan med dig som kund. Ju tidigare i projektet desto bättre!

Tillsammans vill vi också aktivt verka för ett energieffektivt byggande, resurseffektivt materialutnyttjande och hållbara produktval.