Utforska PEAB: Bildspel Bildspel Karta Karta

Bygg

Inom affärsområde bygg arbetar vi med helheten inom bostad, husbyggnad och byggservice. Med gedigen kunskap och stor geografisk spridning kan vi kombinera den stora koncernens styrka med det lokala företagets möjligheter till flexibla lösningar.

Peab är ett av de största bygg- och anläggningsföretagen i Sverige och vi bygger även i  Norge och Finland. I alla våra projekt värnar vi om att arbeta i nära samverkan med dig som kund. Ju tidigare i projektet desto bättre! Tillsammans vill vi också aktivt verka för ett energieffektivt byggande, resurseffektivt materialutnyttjande och hållbara produktval.

EPiTrace logger