Kommersiella lokaler

Kommersiella lokaler

Vi har stor erfarenhet av att bygga hotell, köpcentrum, gallerior och kongresshallar.

OMFATTNING

Om- och tillbyggnad av Centralposthuset

BYGGTID

Maj 2010 - jan 2012

KONTRAKTSSUMMA

Ca 600 Mkr

KUND

Fastighetsaktiebolaget Centralposthuset, (Home Properties)