Foto: Ulrika Isaksson, Kiruna kommun

Kungligt besök på Stadshuset i Kiruna

Onsdagen den 24 januari fick Kiruna besök av kung Carl Gustaf och drottning Silvia. Programmet för dagen var Kiruna stadsomvandling, med bland annat besök på Peabs arbetsplats Stadshuset.

Platschef Urban Keskitalo fick möjlighet att guida kungaparet på arbetsplatsen. Med sig hade han två Kirunaungdomar som är med och förverkligar idén och visionen om en ny stad, arbetsledare Ida Fredriksson och träarbetare Oskar Jonasson.

”Kungaparet ställde många frågor och var särskilt intresserade av energifrågor, materialval och livslängdsperspektiv på byggnaden”, säger Urban Keskitalo.

Stadshuset kommer att bli Kirunabornas nya vardagsrum. Den yttre ringen av byggnaden utgör den kommunala arbetsplatsen och den inre hängande delen, som har formen av en Kristall, är offentlig och öppen för allmän­heten. Detta ger en unik möjlighet för medborgarna och beslutsfattarna att mötas och utvecklas genom det utbud av aktiviteter som det öppna gemensamma rummet erbjuder.

Till våren påbörjar Peab byggandet av det nya Kulturhuset som blir granne med Stadshuset. Ida och Oskar har då fått en gedigen yrkesutbildning på Stadshuset och är väl rustade inför det nya projektet. 

Fakta om Stadshuset

Byggtid
Hösten 2015 - sommaren 2018
 
Kontraktssumma
Bygg 470 mkr, installationer 92 mkr
 
Byggnadshöjd
34,5 meter
 
Diameter
Entréplan 53 meter, kontorsplan 60 meter
 
Yta
14.400 m2

Utmaningar

Stommen
Både betong- och stålkonstruktionen som Kristallen hänger i. Den cirkelrunda formen med ett tryck i botten som uppgått till 1,3 ton/dm2
 
Väder
Temperaturer ned till -38 grader. Vinterstormar som omöjliggjort användning av kran
  
Personal
Kiruna har 18.000 invånare. Som komplement till de lokala resurserna har det rekryterats personal och leverantörer från hela landet samt EU. Som mest har det varit 130 personer med 14 nationaliteter
 
Arbetsmiljö
Flera språk och kulturer. Grupparbeten, introduktion, skyddsronder, ID06 och fördjupade legitimationskontroller
 
Logistik
Långa transporter och några av landets högst belägna vägsträckor som ska passeras