Peab Projektplats version 1

Peab Projektplats version 1

Peab Projektplats i sin första version, se ovan, finns inte mer då plattform och program var av utgående versioner. Har du behov av att komma åt en projektplats som fanns här får du söka information via din kontaktperson på Peab.

Peab Projektipaikka versio 1

Peab Projektipaikan ensimmäisestä versiosta, katso yllä, ei löydy enää niitä sovelluksia ja ohjelmia, jotka olivat siellä aiemmin. Mikäli tarvitset käyttöösi projektipaikkoja, jotka olivat ennen tässä versiossa, niin ota yhteyttä yhteyshenkilöösi Peabissa.

Peab Prosjektplass versjon 1

Første versjonen av Peab Prosjektplass (se bildet over), eksisterer ikke mer pga. utdatert plattform og programvare. Dersom du har behov for å tilgang til en eldre prosjektplass, må du søke etter informasjon via din kontaktperson i Peab.

Vänliga hälsningar

IT-Service på Peab