Bild för sidan

Affär

Peab ska vara en trygg och kompetent samarbetspartner med stark lokal närvaro som genomgående levererar kvalitet och gör kundens intresse till vårt. Vi arbetar aktivt med att säkerställa en hållbar leverantörskedja där risker hanteras och oegentligheter förebyggs. God affärsetik och transparens ska genomsyra allt vi gör.