Bild för sidan

Etik och antikorruption

I Peab handlar etik om vårt agerande i relation till varandra och våra intressenter. Genom god etik och transparens skapar vi förtroende och stärker våra relationer. Vi arbetar med utbildning och information om etik och antikorruption och är tydliga med att överträdelser, oavsett vem som begår dem, leder till konsekvenser.