100 nyanlända får praktikplats i Peab

Peab och branschen behöver framtida medarbetare och nyanlända behöver erfarenhet av svenska jobb. Ansvaret som samhällsbyggare är en självklar anledningen till att Peab är med i 100-klubben, ett samarbete med Arbetsförmedlingen som syftar till att under en treårsperiod erbjuda 100 nyanlända praktikplats eller jobb. 

Nu har vi varit igång i ett och ett halvt år och hittills har 50 personer fått praktik eller jobb i Peab.

- Peab som stor arbetsgivare och samhällsbyggare tar självklart ansvar för en snabbare integration av nyanlända på vår arbetsmarknad. Förutom att vi gör en samhällsinsats som känns viktig och självklar så ser vi också hur positivt detta integrationsinitiativ är för vår kompetensförsörjning, säger Maria Hernroth, hållbarhetschef i Peab.

Peab Grundläggning har tagit emot en handfull praktikanter via 100-klubben. Till tidningen Byggindustrin  säger Dick Christiansson, arbetschef för tillverkningsavdelningen inom Peab Grundläggning, att han inte känner igen sig i den mediala bilden av nyanlända – att de skulle ha svårt att komma in i det svenska samhället och arbetslivet.

– Jag är helt övertygad om att byggbranschen har vår rekryteringsbas bland de nyanlända. Det finns en enorm yrkeskunskap och arbetsvilja. Det känns bra att nu ha fått det svart på vitt och få arbeta för ett bolag som aktivt verkar för att detta sker

- Visst var det utmanande i början men det är oerhört givande för vår utveckling som företag att vi är del av 10-klubben. Integration bygger mångfald och vi vet ju att mångfald bygger mer hållbara företag. Kompetensförsörjning genom integration är i Peab för att stanna, säger Maria Hernroth. 

 

100-klubben startades på initiativ av regeringen hösten 2015 med syfte att skapa möjligheter för fler nyanlända att komma in i arbetslivet och ett antal stora företag är med. Samarbetspartners förutom Arbetsförmedlingen är Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA) och Korta vägen. Korta vägen är en arbetsmarknadsutbildning som riktar sig till akademiker med utländsk bakgrund.