• Bild för sidan
  • Bild för sidan
  • Bild för sidan

Så skapar vi säker arbetsmiljö

Arbetsmiljö och säkerhet är ett av Peabs viktigaste fokusområden. Inom branschen är enigheten stor – vi måste arbeta tillsammans för att utveckla säkra arbetsmiljöer. För att nå framgång krävs ett systematiskt arbete, ett bra och tydligt ledarskap och att alla tar ett gemensamt ansvar för säkerheten. Alla på arbetsplatsen ska tänka säkerhet, veta hur de ska arbeta för att undvika risker och bry sig om varandra. 

Här berättar skyddsombud, arbetsmiljöchefer, projektchefer och branschföreträdare om vad de tycker krävs för att vi tillsammans ska kunna skapa en säker och trygg arbetsmiljö.