Bild för sidan

Arbetsmiljö och hälsa i fokus på Peab

Under företagets årliga arbetsmiljövecka genomförs dialoger om säkerhet på arbetsplatserna, och 2018 har vi extra fokus på hälsa och friskfaktorer. Peabs chefer besöker minst 500 arbetsplatser i både Sverige, Norge och Finland för att delta i samtalen. 

Urban alm- På Peab involverar vi våra medarbetare i arbetet med tryggare och hälsosammare arbetsplatser. Vi arbetar ständigt med beteenden och attityder för att man ska se risker i ett tidigt skede. Riskobservationer bidrar till att förebygga och förhindra skador och ohälsa. Det gäller att alltid tänka säkerhet först, att bry sig om varandra och att inte vara rädd för att säga ifrån. Grunden till detta är ordning och reda och god framförhållning.

- Att ha ett varierat och utvecklande arbete, rak och tydlig kommunikation, delaktighet, lagom arbetsbelastning och att ha roligt på jobbet, är friskfaktorer som främjar hälsa, trivsel och också påverkar säkerheten positivt. Det är viktigt att hela tiden jobba med sina friskfaktorer i teamet och för att kunna göra det måste man bli medveten om dem. Vi tror att samtalen under arbetsmiljöveckan kan ge en energiinjektion till det arbetet, säger Urban Alm, arbetsmiljöchef Peab.

Jesper Göransson- Vi kan aldrig acceptera att det sker olyckor eller att människor på våra arbetsplatser blir sjuka av jobbet, och därför ska vi ha fortsatt största fokus på arbetsmiljöarbetet i alla led. Arbetsmiljö och hälsa är ett av de absolut viktigaste områden vi har i Peab, alla dagar hela året. För att ge extra energi till det dagliga säkerhetsarbetet genomför vi denna årliga arbetsmiljövecka där chefer, medarbetare och underentreprenörer möts i dialog på våra arbetsplatser, säger Jesper Göransson, koncernchef Peab.