”Vi ska inte köpslå med säkerheten”

Arbetsmiljön och säkerheten på svenska byggarbetsplatser är i topp jämfört med andra länder, men branschföreträdare vill inte nöja sig med det. Hela byggbranschen är enig om vikten av att fortsätta arbetet med att utveckla säkra arbetsmiljöer. 

− Konkurrensen mellan företag ska inte ske på bekostnad av arbetsmiljö och säkerhet, menar Urban Alm, personalchef med ansvar för arbetsmiljöarbetet på Peab. 

Arbetet med att skapa säkra arbetsplatser i byggbranschen har accelererat de senaste tio åren. Branschorganisationen Sveriges Byggindustrier har satsat 50 miljoner extra för att bidra till en hög, jämn nivå på arbetsmiljöarbetet. Det gör att även mindre företag kan bli lika bra som de ledande byggföretagen.

Jämfört med industrin ligger svensk byggbransch bra till när det gäller säkerhet, men det tycker varken Ola Månsson, vd på Sveriges Byggindustrier, eller Urban Alm är tillräckligt.

− Arbetsmiljö och säkerhet är ett av våra viktigaste fokusområden, säger Urban. Vi ska hela tiden jobba systematiskt med de här frågorna för att bli ännu bättre. Ledarskapet är en viktig del i det och lägger grunden för att skapa en god kultur. I Peabs ledarskapsprogram får våra chefer lära sig att leda säkert. Det är också viktigt att komma ihåg att vi är många arbetsgivare på en arbetsplats och varje arbetsgivare har ansvar för sina medarbetare.

Ola Månsson instämmer:

− Den viktigaste faktorn är ledarskapet och inte minst det egna ansvaret. Men säkerhetstänket måste starta redan hos beställaren, som ska ställa krav och ställa rätt krav.

Branschens marknadsförutsättningar har förändrats de senaste åren och vi ser idag en internationell konkurrens på hemmaplan. Det innebär fler kulturer och fler språk på arbetsplatsen.

− Där kan vi som branschorganisation bidra till att ta fram hjälpmedel av olika slag, menar Ola Månsson. För säkerheten är det oerhört viktigt att alla på arbetsplatsen förstår regler och instruktioner.

Urban Alm tillägger att det är väsentligt att alla tar ett gemensamt ansvar för säkerheten och menar att det är grundförutsättningen för en säker arbetsplats:

− Alla på arbetsplatsen ska tänka säkerhet, veta hur de ska arbeta för att undvika risker och bry sig om varandra, avslutar han.