Skyddsombud – ett betydelsefullt uppdrag

Rätten till skyddsombud har funnits i mer än 100 år i Sverige - det är ganska fantastiskt. De behövs och får gärna bli fler. I samband med Skyddsombudens dag som infaller under den internationella arbetsmiljöveckan den 26 oktober uppmärksammar vi skyddsombuden lite extra.

- Det enda man vill är att värna sina arbetskamrater, säger Robert Torgrimsson, ett av Peabs många duktiga skyddsombud.

Uppdraget som skyddsombud är betydelsefullt för en trygg och säker arbetsmiljö. Skyddsombuden bidrar till ett hållbart arbetsliv där människor kan jobba utan att skadas, slitas ut eller bli sjuka. Just det hållbara arbetslivet är tema under EU:s arbetsmiljövecka, som alltid är vecka 43.