Bild för sidan

Miljö

I Peab tar vi ansvar för vår miljöpåverkan längs hela värdekedjan, genom hela livscykeln. Ambitionen är att på alla sätt jobba hållbart för att minska verksamhetens klimatpåverkan, säkerställa en så materialeffektiv verksamhet som möjligt och för utfasning av miljö- och hälsofarliga ämnen.

Peabs övergripande miljömål

  • År 2045 ska vi vara klimatneutrala
  • År 2040 ska vi ha en 100 procent materialeffektiv verksamhet
  • År 2030 ska vi ha fasat ut miljö och hälsofarliga ämnen