• Bild för sidan
  • Bild för sidan
  • Bild för sidan
  • Bild för sidan

Energismart produktion visar vilka åtgärder som ger resultat

Under hösten 2012 drog Peab igång projektet Energismart produktion. Syftet är att kunna möta samhällets krav vad gäller energibesparande åtgärder och se till att vi föregår med gott exempel.

Energismart produktion fokuserar på att kartlägga vilka energisbesparande åtgärder som verkligen ger resultat i praktiken. Områden där vi i dagsläget kommit längst är inom:

  • uppvärmning och belysning
  • effektiv bränsleförbrukning
  • logistik/körteknik
  • attityder

Målet är att ta fram ett urval av energi- och kostnadsbesparande åtgärder och metoder som sedan kan tillämpas i kommande anläggningsprojekt.

Projektet, som är ett samarbetsprojekt mellan två av Peabs fyra affärsområden, Anläggning och Industri, bedrivs på Asta Zero utanför Borås. Asta Zero ska bli en testanläggning där intelligenta bilar ska provköras. Utvecklingsprojektet pågår parallellt med produktion av testanläggningen.

Bildbeskrivning

Bilderna i bildspelet till vänster visar följande:
 
Bild 1
Ecodriving handlar både om att lära sig hantera maskinen effektivt samt att lära sig köra som ett lag för att få ett jämnt flöde.
 

Bild 2
Biodieseln är känslig för inträngning av vatten. Projektets farmartankar utrustats med ett bränslefilter och en rutin för pejling efter vatten har införts.
 

Bild 3
Genom att vindtäta grunden samt utrymmet mellan flera sammankopplade manskapsbodar så blir värmeförlusterna lägre och uppvärmningsbehovet minskar. På den här etableringen finns även en värmeväxlare.
 

Bild 4
Närbild på vindtätningen mellan bodar.