Examensarbete

Examensarbete

Som student har du gott om kunskap, drivkraft och framåtanda som vi vill ta tillvara. I Peab tror vi på ett nära samarbete med högskolor och universitet. Varför inte göra ditt examensarbete hos oss?

Du som studerar på högskola eller universitet kan söka examensarbete i Peab. Aktuella examensarbeten hittar du bland lediga tjänster.

Har du en egen idé om ämne? Under perioden 1 april – 31 maj för höstterminen och 1 oktober – 30 november för vårterminen finns annonser som ger dig möjlighet att föreslå ett eget ämne för ditt examensarbete. Även dessa annonser hittar du bland våra lediga tjänster.

Handledning

Under examensarbetet får du tillgång till en personlig handledare som fungerar som bollplank och som hjälper dig att utveckla tankarna bakom ämnet, så att dina teorier kan omsättas till praktisk verklighet.

Exempel på genomförda examensarbeten:

2016

 • Analysis of Construction Organizations Risk Management
  Chalmers Tekniska Högskola, Infrastruktur och miljöteknik
   
 • Beslutsfattarens påverkan – en faktor i förändringsarbetet
  Handelshögskolan Göteborgs Universitet, Management & organisation
   
 • Fuktproblem i putsade fasader
  Mälardalens Högskola, Byggingenjör
   
 • Soil displacement due to piling
  Chalmers Tekniska Högskola, Anläggning och miljöteknik, Geoengineering
   
 • Visuell Planering - en fallstudie av en arbetsmetod i detaljprojekteringsarbete
  Luleå Tekniska Universitet, Samhällsbyggnad och Naturresurser, Arkitektur

2015

 • Informations- och materialflödet i underhållsentreprenader
  Lunds Tekniska Högskola. Väg- och vattenbyggnad 
 • Effektivisering av Peabs miljöcertifieringsprocess för miljöbyggnad
  Örebro Universitet, Institutionen för naturvetenskap och teknik, Byggingenjör 
 • Rent bygge - en trivsammare arbetsmiljö
  Högskolan i Borås, Institutionen Ingenjörshögskolan, Byggingenjör