Praktik

När du får se och prova själv så lär du dig som bäst. Du som går ett program på högskola, universitet eller yrkeshögskola (och har AiL eller LiA som en del av din utbildning) kan under terminerna söka praktik i Peab.

Våra aktuella praktikplatser annonseras ut under lediga tjänster.

Vad får du göra?

Dina uppgifter som praktikant beror på vad du studerar, hur långt du kommit i din utbildning och längden på din praktikperiod. Vi säkerställer tillsammans att du får arbetsuppgifter som är kopplade till din utbildning.

Räkna med att du också får inblick i andra arbetsuppgifter på arbetsplatsen. Du kan komma att hjälpa till med planering, kalkylering, mätning och utsättning till exempel.

Säkerhet först

All praktik i Peab inleds med att du får en genomgång av de rutiner och säkerhetsföreskrifter som gäller på den arbetsplats där du ska vara.

Handledning

Vår ambition är att du ska få en egen handledare i Peab som följer din utveckling, är ditt bollplank och har kontakt med din studiehandledare.
 

Johan Söderlundh”Min praktik som arbetsledare i Peab har lärt mig ta ansvar och våga testa mig fram för att nå resultat. Jag fick stort förtroende från arbetsledningen att göra det och hade samtidigt stöd från medarbetarna på plats. De tyckte det var kul med en praktikant och bidrog mer än gärna med tips och bra byggtänk. Bemötandet från medarbetarna och öppenheten var en stor anledning till att jag valde att göra en ny praktikperiod i Peab under min sista termin.” 

 
Johan Söderlund, högskoleingenjör i byggnadsteknik på Linköpings Universitet, nu mätningstekniker i Peab

 

Stefan Birath”Det bästa med min praktik tycker jag har varit själva upplägget, jag har fått prova på och sett väldigt mycket och hela tiden haft någon att fråga eller ta hjälp av. Gradvis mer och mer självständigt arbete. Mina arbetsuppgifter har varierat - kalkylering, utsättning, arbetsledning och olika utredningar. Det är väldigt lärorikt och en helt annan sak än att bara läsa om det. Att få vara med från anbudsskedet fram till själva produktionen i projektet har gett mig förståelse för hur det fungerar i sin helhet. Jag har trivts väldigt bra, inte minst med alla trevliga människor.”

Stefan Birath, blivande Anläggningsingenjör i produktion på Nackademins yrkeshögskola