Träffa Peab

Som student är du säkert intresserad av att träffa tänkbara arbetsgivare, och vi är nyfikna på dig. Vi brukar delta på arbetsmarknadsdagar och skolmässor för att berätta mer om Peab och vad vi står för. Håll utkik efter oss så ses vi.

Du kan följa oss på LinkedIn, Twitter och Facebook. Passa på att nätverka redan under studietiden.

Huvudfokus för oss är ingenjörsstudenter på bygg- och anläggningsrelaterade utbildningar men vi behöver även ekonomer, miljöingenjörer, personalvetare med flera.

Träffa oss på arbetsmarknadsdagar

I vår monter på arbetsmarknadsdagar och liknande träffar du medarbetare från både produktionen och personalfunktionen. Det gör att vi kan svara på de flesta av dina frågor direkt på plats. Ibland genomför vi intervjuer med de studenter som i förväg anmält intresse hos arrangören att prata mer med Peab.  En träff med oss kan leda till sommarjobb, praktik eller möjlighet att skriva ditt examensarbete i Peab.

Datum Namn på mässa Universitet/skola
2018-01-24 LARV Luleå Tekniska Universitet
2018-01-24 ByggDialog Högskolan Dalarna
2018-01-25 STARK-dagen Högskolan i Borås
2018-01-26 BAD KTH, Stockholm
2018-01-30 Uniaden Umeå Universitet
2018-02-01 Branschdagen Lunds Universitet
2018-02-01 Lingdagen Alnarps landskapsingenjörer
2018-02-07 Campusmässa Örebro Universitet
2018-02-08 LAVA KTH, Stockholm
2018-02-13 MässIng Campus Helsingborg
2018-02-20 Högvarv MDH i Västerås
2018-02-26 AMD Högskolan i Halmstad
2018-02-28 Arbetsmarknadsdag Mittuniversitetet Campus Östersund

Nätverka vid andra aktiviteter

Vi ordnar även andra aktiviteter för elever och studenter, exempelvis företagskvällar på skolorna, studiebesök på våra arbetsplatser, lunchseminarier med mera. Vi informerar om detta via din skola.