Bild för sidan

Ledarskap

Vi vill ha ledare som motiveras lika starkt av att få andra människor att växa, som av att utveckla affärerna och verksamheten. En bra ledare hjälper dig nå din fulla potential. En bra ledare måste hela tiden utvecklas själv.

Vi som leder Peab

  • Vi är modiga förebilder 
  • Vi är ansvarsfulla entreprenörer 
  • Vi låter människor växa 
  • Vi förstår vår omvärld

Vi brukar säga att du är en ledare i Peab om du leder personer, processer och/eller projekt. Du måste alltså inte ha en traditionell chefsposition för att omfattas av vår ledarprofil.