Bild för sidan

Unga söker den perfekta chefen

Konkurrensen om kvalificerad arbetskraft hårdnar. Situationen blir allt mer komplex och utmanande, eftersom unga människor idag i hög utsträckning letar efter utveckling och en yrkesroll som möter deras önskemål och intressen, snarare än ett specifikt yrke och bransch. Dessutom söker de den perfekta chefen.

Idag shoppar vi allt från kläder, mat och inredning till resor och hotell på nätet. Omdömen som finns på exempelvis hotell- och resesajter litar vi betydligt mer på än det som sägs i reklamen. Vi ser nu i allt högre utsträckning att unga även ”shoppar” jobb. De letar omdömen och rekommendationer om sitt blivande jobb, exempelvis på LinkedIn. Gillar de inte det de ser väljer de en annan arbetsgivare.

Svante Randlert på Academic Works ser att många företag redan idag tvingas tacka nej till jobb på grund av resursbrist och menar:

Svante Randlert− Ni kommer att fortsätta förlora affärer om ni måste tacka nej till jobb för att ni inte klarar kompetensförsörjningen. 

Det blir allt viktigare att förstå vad som krävs för att vara attraktiv på arbetsgivarmarknaden. Tidigare skedde konkurrensen om arbetskraften mellan företag i samma bransch, men där ser man en förändring. Fler vill ha den bästa personalen och allt fler personer får fler erbjudanden. För en rekryterare kan oväntade situationer uppstå när den unga kandidat man intervjuar ber om referenser på chefen. Något som varit helt otänkbart för ett par år sedan. 

− Unga frågar sig vem de vill ha som chef i framtiden, förklarar Svante Randlert. Kan min blivande chef uppfylla det som just jag strävar efter?

Hur skapar vi en attraktiv arbetsplats?

Enligt Svante Randlert är det framför allt de tre K:na, Kollaboration, Kontribution och Kredd, som unga personer söker på sin framtida arbetsplats: 

  • Kollaboration: Samarbeten och nätverk lockar mer än hierarkier.
  • Kontribution: Många yngre funderar också på vad man som medarbetare kan bidra med, på vilket sätt man kan tillföra något till samhället.
  • Kredd: En chef som ser och uppskattar det jag gör, att jag får kredd, det är en viktig del.

Det förvånar Svante Randlert att vi fortfarande mäter sådant som nöjdhet i svenska medarbetarundersökningar. Europeiska undersökningar, där man jämför de mest framgångsrika företagen med de mindre lyckade, visar att engagemang är en nyckelfaktor för framgång.

− Jag ser få som mäter engagemang. Ändå är det just det som får duktiga människor att stanna på sin arbetsplats, att rekommendera den till andra. De företag som har engagerade medarbetare har en betydligt lägre sjukfrånvaro och det uppstår betydligt färre fel. Det i sin tur skapar högre kundlojalitet.

Rättvisa och transparens

− Det gäller att tänka på ett annat sätt idag, att utgå från medarbetarna, menar Svante Randlert. Varför inte tänka ”employee branding” i stället för ”employer branding”? Om du har en attraktiv arbetsplats så kommer dina medarbetare att rekommendera den till sina vänner, de anställda blir den viktigaste kommunikationskanalen utåt. Låt de riktiga varumärkesrösterna höras.

Lönen spelar roll, men det man strävar efter är en rättvis lön. Andra viktiga faktorer är relationerna på arbetsplatsen och utvecklingsmöjligheterna.

Svante avslutar:

- Det är inte bara viktigt utan helt affärskritiskt att jobba på rätt sätt med arbetsgivarvarumärket. Det finns allt att vinna och allt att förlora!