Bild för sidan

Rekrytering – så här går det till

Intresserad av att jobba i Peab? Kanske har du hittat ett jobb under Lediga tjänster som passar din profil. Du delar våra värderingar om att vara jordnära, utvecklande, personlig och pålitlig. Nu undrar du hur det går till att få jobbet.

För oss är det lika viktigt att Peab är rätt för dig som att du är rätt för Peab.  Vi vill ha rätt person på rätt plats och att du som söker ska få en så rättvis bild av oss som möjligt. Därför följer vi en fastlagd process vid våra rekryteringar, som utgår från kompetenskrav och medarbetarprofil.

Du kan läsa om processen här:

Behovsanalys

Vi bedömer behovet av ny kunskap och kompetens hos medarbetarna samt behovet av rekryteringar utifrån de kommande förändringar vi ser för Peab.

Kravprofil

Vid varje rekrytering tar vi fram en kravprofil som innehåller formella krav, kunskaper, erfarenhet och kompetenser. Ett antal kompetenser kopplas till Peabs medarbetarprofil.

Annons

Vi annonserar samtliga lediga tjänster här på peab.se och vid behov även via andra kanaler.

Intervju

Om din ansökan matchar kravprofilen kan du bli kallad till intervju. Förutom att lära känna varandra lite grann vill vi få en bild av den sökandes kunskaper och erfarenheter. Vi bedömer förhållningssätt och förmåga att utföra arbetet enligt Peabs krav och förväntningar.

I vissa rekryteringar och för vissa befattningar kompletterar vi intervjun med en personlighetsprofil (självskattning) och/eller färdighetstest.

Referenstagning

Om du går vidare som slutkandidat, är en del i vår helhetsbedömning att ta referenser från tidigare arbetsgivare. De frågor vi ställer ska komplettera bilden av förhållningssätt och förmågor kopplade till den aktuella tjänsten.

Anställning

Vår slutliga bedömning av vem som ska erbjudas jobbet görs utifrån resultaten av intervjuer, referenstagning och eventuella personprofiler o/ch/eller tester. en viktig faktor är att den som erbjuds tjänsten delar våra kärnvärden och vill jobba efter vår medarbetarprofil. Det är viktigt att Peab känns rätt för dig. Om allt stämmer så välkomnar vi dig som ny medarbetare i Peab.