Bild för sidan

Finansiella rapporter

Peab publicerar sina delårsrapporter i februari, maj, augusti och november. Årsredovisningen publiceras i april.

I samband med delårsrapporter/bokslutskommuniké publicerar vi även en kort film där Jesper Göransson, VD och koncernchef, presenterar rapporten.

Nedanstående länkar till kvartalsrapporterna går till film samt rapporter i pdf-format.
Års- och hållbarhetsredovisning finns som pdf och i webbversion.

 

Tidigare finansiella rapporter >>

Tidigare finansiella rapporter