Bild för sidan

Peabs delårsrapport januari - mars 2017

”Med våra fyra kompletterande och samverkande affärsområden står vi väl rustade för att anta marknadens möjligheter och utmaningar. Utgångsläget är positivt med många faktorer som pekar i rätt riktning för Peab. Vi har en välfylld orderstock med en bra projektmix, en väldimensionerad byggrättsportfölj, fortsatt positiva marknadsutsikter samt en finansiell ställning som blir allt starkare”, säger Peabs VD Jesper Göransson i en kommentar.

  • Operativ nettoomsättning 11.096 Mkr (8.692)
  • Operativt rörelseresultat 316 Mkr (188)
  • Operativ rörelsemarginal 2,8 procent (2,2)
  • Resultat före skatt 311 Mkr (146)
  • Resultat per aktie 0,94 kr (0,42)
  • Orderingång 11.114 Mkr (11.886)
  • Orderstock 35.679 Mkr (31.550)
  • Kassaflöde före finansiering 1.788 Mkr (910)
  • Nettoskuld 416 Mkr (2 512)
  • Soliditet 32,5 procent (30,6)