Bild för sidan

Peabs halvårsrapport januari - juni 2017

Peabs orderläge har förstärkts under en längre tid vilket bidragit till en ökad omsättning och ett förbättrat resultat för första halvåret 2017. En fortsatt hög orderingång tillsammans med selektiva investeringar inom Projektutveckling och Industri skapar stabila förutsättningar för framtiden, säger Peabs VD Jesper Göransson i en kommentar.

  • Operativ nettoomsättning 23.909 Mkr (21.473)
  • Operativt rörelseresultat 947 Mkr (812)
  • Operativ rörelsemarginal 4,0 procent (3,8)
  • Resultat före skatt 934 Mkr (755)
  • Resultat per aktie 2,74 kr (2,16)
  • Orderingång 23.270 Mkr (22.051)
  • Orderstock 37.313 Mkr (33.457)
  • Kassaflöde före finansiering 683 Mkr (916)
  • Nettoskuld 2.707 Mkr (3.154)
  • Soliditet 29,3 procent (27,5)

Halvårsrapporten