Bild för sidan

Peabs delårsrapport januari - september 2016

- Vår affärsmodell med fyra kompletterande affärsområden ger Peab en god position. Resultatförbätt­ringen under tredje kvartalet kommer från starka resultat inom Industri och Bostadsutveckling medan övriga delar redovisar stabila resultat. Marknadsutsikterna visar på ett fortsatt starkt konjunkturläge. Orderläge, byggrättsportfölj och en stark finansiell ställning ger oss goda förutsättningar i vårt fortsatta arbete de närmaste åren, säger Peabs VD Jesper Göransson i en kommentar. 

  • Operativ nettoomsättning 32.694 Mkr (32.124)
  • Operativt rörelseresultat 1.434 Mkr (1.272)
  • Operativ rörelsemarginal 4,4 procent (4,0)
  • Resultat före skatt 1.382 Mkr (1.130)
  • Resultat per aktie 3,95 kr (3,17)
  • Orderingång 31.078 Mkr (28.108)
  • Orderstock 34.248 Mkr (28.050)
  • Kassaflöde före finansiering 627 Mkr (1.078)
  • Nettoskuld 3.624 Mkr (3.488) 
  • Soliditet 28,2 procent (29,5)