Bild för sidan

Delårsrapport januari - september 2017

-  Peabs positiva utveckling fortsätter i tredje kvartalet. Samtliga affärsområden ökade resultaten i perioden med tydliga förbättringar för Industri och Projektutveckling. Utgångsläget är positivt med en välfylld orderstock, en bra projektmix, en väldimensionerad byggrättsportfölj, fortsatt positiva marknadsutsikter samt en stark finansiell ställning. Våra fyra samverkande affärsområden samt våra duktiga medarbetare gör att jag ser med tillförsikt på framtiden, säger Peabs VD Jesper Göransson. 

  • Operativ nettoomsättning 35.473 Mkr (32.694)
  • Operativt rörelseresultat 1.651 Mkr (1.434)
  • Operativ rörelsemarginal 4,7 procent (4,4)
  • Resultat före skatt 1.631 Mkr (1.382)
  • Resultat per aktie 4,70 kr (3,95)
  • Orderingång 33.187 Mkr (31.078)
  • Orderstock 38.445 Mkr (34.248)
  • Kassaflöde före finansiering 787 Mkr (627)
  • Nettoskuld 2.347 Mkr (3.624)
  • Soliditet 30,3 procent (28,2)