Peabs bokslutskommuniké januari - december 2017

- Vi har under 2017 uppvisat tydliga förbättringar i våra verksamheter. Entreprenadverksamheterna i Bygg och Anläggning levererar stabila resultat och Industri och Projektutveckling redovisar betydande marginalförbättringar. Stabila marknadsutsikter, trots en avvaktande bostadsmarknad, tillsammans med en rekordhög orderstock och en stark finansiell position skapar bra förutsättningar för framtiden. säger Peabs VD Jesper Göransson.

 • Operativ nettoomsättning 50.267 Mkr (46.489)
 • Operativt rörelseresultat 2.425 Mkr (2.075)
 • Operativ rörelsemarginal 4,8 procent (4,5)
 • Resultat före skatt 2.445 Mkr (2.050)
 • Resultat per aktie 6,97 kr (5,85)
 • Orderingång 45.247 Mkr (41.445)
 • Orderstock 38.491 Mkr (33.572)
 • Kassaflöde före finansiering 2.295 Mkr (2.651)
 • Nettoskuld 1.216 Mkr (1.862)
 • Soliditet 32,1 procent (29,7)
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 4,00 kr (3,60)

Bokslutskommunikén