Tidigare finansiella rapporter

Här kan du ladda ner tidigare finansiella rapporter.

2018

Janauri - juni 2018
- pdf
- webbversion
Januari - mars 2018
- pdf
- webbversion

2017

Års- och hållbarhetsredovisning 2017
- pdf
- webbversion
Januari - december 2017
- pdf
- webbversion
Januari - september 2017
- pdf
- webbversion
Januari - juni 2017
- pdf
- webbversion
Januari - mars 2017
- pdf
- webbversion

2016

Års- och hållbarhetsredovisning 2016
- pdf
- webbversion
Januari - december 2016
Januari - september 2016

Januari - juni 2016

Januari - mars 2016

2015

Årsredovisning 2015
Januari - december 2015
Januari - september 2015

Januari - juni 2015

Januari -  mars 2015

 

2014

Årsredovisning 2014 
Januari - december 2014
Januari - september 2014
Januari - juni 2014
Januari - mars 2014

2013

Årsredovisning 2013
Januari - december 2013
Januari - september 2013
Januari - juni 2013 
Januari - mars 2013

2012


Årsredovisning 2012
Januari - december 2012 
Januari - september 2012 
Januari - juni 2012 
Januari - mars 2012

2011


Årsredovisning 2011 
Januari - december 2011
Januari - september 2011
Januari - juni 2011 
Januari - mars 2011

2010


Årsredovisning 2010
Januari - december 2010
Januari - september 2010
Januari - juni 2010 
Januari - mars 2010

2009


Årsredovisning 2009 
Januari - december 2009
Januari - september 2009
Januari - juni 2009 
Januari - mars 2009

2008


Årsredovisning 2008
Januari - december 2008
Januari - september 2008 
Januari - juni 2008 
Januari - mars 2008

2007


Årsredovisning 2007
Januari - december 2007
Januari - september 2007
Januari - juni 2007 
Januari - mars 2007

2006


Årsredovisning 2006 
Januari - december 2006
Januari - september 2006
Januari - juni 2006
Januari - mars 2006

2005


Årsredovisning 2005
Januari - december 2005
Januari - september 2005
Januari - juni 2005
Januari - mars 2005