Bild för sidan

Ägarförteckning

Per 2017-12-31
Aktieägare Antal
A-aktier
Antal
B-aktier
Totalt
antal
aktier
Andel av
kapitalet,
%
Andel av
rösterna,
%

Ekhaga Utveckling AB 25.563.264 35.707.059 61.270.323 20,7 48,2
Karl-Axel Granlund med familj och bolag 1.500.000 17.902.000 19.402.000 6,6 5,4
Mats Paulsson 3.861.354 7.262.500 11.123.854 3,8 7,6
Peabs Vinstandelsstiftelse   9.439.000 9.439.000 3,2 1,6
Familjen Kamprads stiftelse   8.600.000 8.600.000 2,9 1,4
CBNY-Norges Bank   6.844.883 6.844.883 2,3 1,1
SEB Investment Management   5.838.068 5.838.068 2,0 1,0
SIX SIS AG, W8IMY   3.661.323 3.661.323 1,2 0,6
Danica Pension   3.391.655 3.391.655 1,1 0,6
CBNY-DFA-INT SML CAP V   3.377.469 3.377.469 1,1 0,6
Clients Accout-DCS   3.100.181 3.100.181 1,0 0,5
Handelsbanken Fonder   2.948.269 2.948.269 1,0 0,5
Carnegie fonder   2.946.516 2.946.516 1,0 0,5
JPM CHASE NA   2.859.788 2.859.788 1,0 0,5
Övriga aktieägare 3.395.339 146.764.078 150.159.417 50,7 29,7

Totalt utestående aktier 34.319.957 260.642.789 294.962.746    

Peab AB   1.086.984 1.086.984 0,4 0,2

Totalt registrerade aktier 34.319.957 261.729.773 296.049.730 100,0 100,0

Källa: Euroclear Sweden AB

   

 

Fördelning av aktieinnehav per 2016-12-31
 
Antal aktier Antal
aktieägare
Andel av
kapitalet,
procent
Andel av
rösterna,
procent

1- 500 20.653 132 0,6
501- 1.000 5.910 1,7 0,8
1.001- 5.000 7.685 6,3 3,1
5.001- 10.000 1.420 3,5 1,7

 10.001-

15.000

 512

2,1

 1,1

 15.001-

20.000

 272

 1,6

 0,8

20.001-   706 83,5 91,9

    37.158 100,0 100,0