Bild för sidan

Ägarförteckning

Per 2018-07-31
Aktieägare Antal
A-aktier
Antal
B-aktier
Totalt
antal
aktier
Andel av
kapitalet,
%
Andel av
rösterna,
%

Ekhaga Utveckling AB 25.563.264 35.707.059 61.270.323 20,7 48,2
AB Axel Granlund 1.500.000 18.000.000 19.500.000 6,6 5,5
Mats Paulsson 3.861.354 7.262.500 11.123.854 3,8 7,6
Peabs Vinstandelsstiftelse   10.408.000 10.08.000 3,5 1,7
SEB Investment Management   8.684.740 8.684.740 2,9 1,4
Familjen Kamprads stiftelse   8.600.000 8.600.000 2,9 1,4
CBNY-Norges Bank   6.931.573 6.931.573 2,3 1,1
Handelsbanken Fonder   5.900.000 5.900.000 2,0 1,0
SIX SIS AG, W8IMY   4.354.875 4.354.875 1,5 0,7
CBNY-DFA-INT SML CAP V   3.855.398 3.855.398 1,3 0,6
Danica Pension   3.375.678 3.375.678 1,2 0,6
DBAG FFT CC CLT OMNI   3.100.781 3.100.781 1,2 0,5
JPM CHASE NA   3.024.351 3.024.351 1,0 0,5
Nordea Investment Funds   2.958.816 2.958.816 1,0 0,5
BPSS LUX/FIM/LU FD/CA TA/UCITS/FULL   2.849.483 2.849.483 1,0 0,5
Övriga aktieägare relaterade till familjen Paulsson 891.912 2.302.250 3.194.162 1,1 1,9
Övriga aktieägare 2.503.427 133.327.285 135.830.712 45,6 26,1

Totalt utestående aktier 34.319.957 260.642.789 294.962.746    

Peab AB   1.086.984 1.086.984 0,4 0,2

Totalt registrerade aktier 34.319.957 261.729.773 296.049.730 100,0 100,0

Källa: Euroclear Sweden AB

   

 

Fördelning av aktieinnehav per 2017-12-31
 
Antal aktier Antal
aktieägare
Andel av
kapitalet,
procent
Andel av
rösterna,
procent

1- 500 21.523 1,2 0,6
501- 1.000 5.407 1,5 0,7
1.001- 5.000 6.960 5,7 2,8
5.001- 10.000 1.264 3,1 1,5

 10.001-

15.000

479

2,0

 1,0

 15.001-

20.000

259

 1,6

 0,8

20.001-   715 84,9 92,6

    36.607 100,0 100,0